Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học cho giáo viên

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học cho giáo viên

March 23, 2019 1 By Embassy Staff

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học được chia ra thành 45 Module, mỗi Module là một chủ đề khác nhau liên quan đến vấn đề tâm lý, dạy học, cũng như môi trường học của học sinh Tiểu học.

Sau khi học xong lớp bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên Tiểu học xong, thầy cô sẽ phải làm bài thu hoạch về nội dung mình đã học tập. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết sau đây để có thêm kinh nghiệm viết bài thu hoạch:

Tải bản full tại đây:

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học

Module TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở Tiểu học

Module TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Module TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu

Module TH4: Môi trường dạy học lớp ghép

Module TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép

Module TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

Module TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện

Module TH8: Thư viện trường học thân thiện

Module TH9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học

Module TH10: Giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về nghe, nhìn, nói

Module TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về học, về vận động

Module TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học

Module TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Module TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực

Module TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học

Module TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học

Module TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở Tiểu học

Module TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở Tiểu học

Module TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường Tiểu học

Module TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

Module TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

Module TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở Tiểu học

Module TH23: Mạng Internet – Tìm kiếm và khai thác thông tin

Module TH24: Đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học

Module TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học

Module TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học

Module TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất

Module TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số

Module TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Module TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở Tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

Module TH31: Tổ chức dạy học cả ngày

Module TH32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học

Module TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở Tiểu học

Module TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học

Module TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường Tiểu học

Module TH36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm

Module TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học

Module TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học

Module TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học qua các môn học

Module TH40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học qua các môn học

Module TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục

Module TH42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động ngoại khóa ở Tiểu học

Module TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở Tiểu học

Module TH44: Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở Tiểu học

Module TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Xem thêm: bài thu hoạch bảo tàng chứng tích chiến tranh