Cán Bộ Đại Sứ Quán

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP THỐNG NHẤT

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất

Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Str (Street 23) Al Mushrif area, Abu Dhabi, the UAE.
Điện thoại: +97124496710 – Fax: +97124496730
Email: dsqvn_uae@mofa.gov.vn
Website : www.vietnamembassy-uae.org/vi/

Điện thoại:
 + 971-2 449 8089 (Lãnh sự)

+ 971-2 441 7899 (Lãnh sự)

+ 971-2 449 6720 (Chính trị)

+ 971 -2449 6710 (Lãnh sự)

+ 971-4 359 7350 (Thương mại)

+ 971-2 448 0821 (Lao động)

Fax: + 971-2 449 6730

P.O. Box: 113038 – Abu Dhabi, the UAE

Giờ làm việc: 08:00 đến 14:00 (Lãnh sự từ 10:00 đến 14:00)

Từ Chủ Nhật đến Thứ Năm

Email: vnemb1@emirates.net.ae; Lãnh sự: vietnamembassy_uae@yahoo.com

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:

Tên và chức danh Ngày nhận

công tác

Số điện thoại Number

Ông Trịnh Vinh Quang
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

Bà Nguyễn Thu Hương

20/08/2017

ĐT: +971-24497121

​Ông Đào Quốc Việt
Tham tán

​25/5/2018

ĐT: + 971-2 449 9720

Ông Lê Phương

Bí thư thứ Nhất
Bà Lê Thu Hương

25/09/2017

ĐT: + 971-4 359 7350
Fax: + 971-4 359 7351
DĐ: +971505528365

Ông Nguyễn Thanh Quang

Bí thư thứ Nhất

(Chính trị, Thư ký Đại sứ

05/08/2015

DT: + 971-2 449 6720

DĐ: +971502547669

DĐ: +97155617735

Ông Nguyễn Hà Anh
Bí thư thứ nhất
(Chính trị, Văn phòng)
Bà Đinh Thị Quỳnh Nga

24/10/2014

ĐT: +971-2 441 7899
DĐ: +971505712972

+ 97150472954

Ông Phan Đình Đăng
Bí thư thứ hai

21/12/2017

ĐT: + 971 2 449 8089

DĐ: +971 501299789

​Ông Nguyễn Thành Đức
Bí thư thứ Ba

​04/07/2018

DĐ: +971 503284887