Nội dung chi tiết điều kiện kết nạp Đảng mới nhất

Nội dung chi tiết điều kiện kết nạp Đảng mới nhất

April 18, 2019 0 By Embassy Staff

Đứng trong hàng ngũ của Đảng là một vinh dự của mọi công dân Việt Nam. Vậy để vào Đảng bạn cần có những điều kiện gì? Trong bài viết sau đây vietnamembassyuae.org  xin chia sẻ với các bạn điều kiện kết nạp Đảng 2019 mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo. Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, công dân phải đáp ứng được một số điều kiện cụ thể theo quy định. Nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, tác giả xin đưa ra bảng điều kiện để kết nạp Đảng như sau:

Tải bản đầy đủ tại đây:

Nội dung chi tiết điều kiện kết nạp Đảng viên 2019

 

STT  

Điều kiện kết nạp Đảng

 

1 Tuổi đời từ 18 tuổi – 60 tuổi:

– Người được kết nạp vào Đảng phải là công dân Việt Nam có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp.

– Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

2 Trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên:

– Bên cạnh điều kiện về tuổi đời, người được kết nạp vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên.

– Riêng với những người đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì điều kiện về trình độ học vấn được thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

3 Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng:

Công dân đó phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.

4 Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm:

Người được kết nạp vào Đảng phải chứng tỏ được là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm thông qua thực tiễn. Đây chính là điều kiện quan trọng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

5 Có lý lịch rõ ràng, trong sáng:

Những người có đơn xin kết nạp Đảng sẽ phải trải qua việc thẩm tra lý lịch khá khắt khe, không chỉ với người đó mà còn với người thân của họ.

Cụ thể, việc thẩm tra bao gồm: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

6 Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu:

Để được kết nạp vào Đảng, công dân phải được hai Đảng viên chính thức giới thiệu. Người giới thiệu phải là người cùng công tác ít nhất 01 năm, có trách nhiệm báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng, chịu mọi trách nhiệm về sự giới thiệu của mình.

7 Trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng:

Ngoài tất cả các điều kiện nêu trên, người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

Trong thời kỳ dự bị này, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công Đảng viên chính thức giúp Đảng viên đó tiến bộ.

Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận Đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp.

Lưu ý Người vào Đảng phải:

– Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;

– Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Người giới thiệu phải:

– Là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một năm;

– Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

 

Tham khảo thêm:

Chi tiết nội dung thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT được cập nhật mới nhất