Gia hạn hộ chiếu công vụ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Các bước

 

Trình tự thực hiện ​ ​ ​ ​

​Tên bước Mô tả bước
​1. ​​Nhận hồ sơ ​​ Hồ sơ được nộp tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc theo quy định của Cơ quan đại diện (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của nước sở tại và các ngày lễ, ngày Tết theo quy định của Việt Nam).
​2. ​​Xem xét giải quyết ​Cơ quan đại diện tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết.
​3 ​​Trả kết quả ​​Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở các cơ quan theo giấy biên nhận hồ sơ.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ ​ ​ ​

​Thành phần hồ sơ
​1. ​01 bản chụp văn bản cử đi nước ngoài hoặc 01 bản chụp Quyết định hoặc thông báo của Bộ Ngoại giao hoặc của cơ quan quản lý cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài về việc kéo dài nhiệm kỳ công tác.
​2. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn hạn sử dụng dưới 06 tháng.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai  ​ ​