Liên Hệ

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ả-rập Thống nhất
Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Str (Street 23) Al Mushrif area, Abu Dhabi, the UAE.
(Tọa độ: N 24043’19” – E 54040’24”)
Điện thoại: +97124496710 – Fax: +97124496730