Chi tiết bản mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ được cập nhật mới nhất

Chi tiết bản mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ được cập nhật mới nhất

April 13, 2019 0 By Embassy Staff

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ là mẫu giấy giới thiệu được soạn thảo ra với mục đích để giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ thông tin đảng viên được giới thiệu sinh hoạt đảng…Vietnamembassy-uae.org mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết dưới bài viết sau đây.

Tải bản đầy đủ tại đây:

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ

ĐẢNG BỘ CHI BỘ CƠ SỞ ………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG NỘI BỘ

Số TĐV……

Số LL….……

Số SĐV……

Kính gửi:………………………

Đề nghị giới thiệu S.H.Đ cho đồng chí……………….bí danh……

Sinh ngày….tháng….năm…., vào Đảng ngày……tháng…..năm…….

Chính thức ngày…..tháng….. năm…..đã đóng đảng phí hết tháng……… được sinh hoạt đảng ở chi bộ………………

……………., ngày…tháng…năm…
T.M CHI UỶ CHI BỘ……………
Số……………….GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

……………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí…………………………………

Ngày……tháng…… năm………

T.M ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN……………………

Số……………….GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí……………………………………

Ngày……tháng…… năm………

T.M ĐẢNG UỶ CƠ SỞ……………………

Số……………….GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

CHI UỶ CHI BỘ…………………

Để giới thiệu cho đồng chí…………

được sinh hoạt đảng……………………

Ngày……tháng…… năm………

T.M ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN………

Số SĐV……………….

CHI UỶ CHI BỘ

Đã nhận và báo cho đồng chí…………

được sinh hoạt đảng kể từ ngày…… tháng…… năm……..

T.M CHI UỶ CHI BỘ……………

Ghi xong chuyển giấy này lên văn phòng Đ.U.C.S

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ

mẫu giới thiệu sinh hoạt Đảng

Tải bản đầy đủ tại đây

Mời bạn đọc tham khảo thêm bài viết: Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2018 dành cho cán bộ lãnh đạo