Thông báo 2312/TB-BHXH năm 2018-2019 của Bộ Y Tế

Thông báo 2312/TB-BHXH năm 2018-2019 của Bộ Y Tế

April 20, 2019 0 By Embassy Staff

Theo thông báo 2312/TB-BHXH năm 2018 về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý 1 năm 2019 do bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Vietnamembassy-uae.org mong rằng những thông tin dưới đây giúp ích cho bạn.

Tải bản đầy PDF tại đây:

Thông báo 2312/TB-BHXH

THÔNG BÁO
DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT BAN ĐẦU CỦA QUÝ 1 NĂM 2019.

 

Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

Căn cứ Công văn 7038/SYT-KHTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Sở Y Tế Tp.Hồ Chí Minh về việc xây dựng định mức phân bổ thẻ BHYT cho các cơ sở có nhận đăng ký BHYT ban đầu năm 2019;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – Phạm Lương Sơn tại Công văn số 3514/TB-BHXH ngày 11/9/2018 về việc rà soát, thống nhất với Sở Y tế thực hiện phân bổ thẻ BHYT từ đầu năm 2019, đảm bảo cơ cấu thẻ BHYT hợp lý tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB);

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Tp.Hồ Chí Minh thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu của Quý 1 năm 2019 (đính kèm), như sau:

1. Các đối tượng: trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người già trên 80 tuổi, các đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn số 52HD/BTCTW được đăng ký nơi KCB ban đầu theo nguyện vọng (theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 40/2015/TT-BYT).

2. Đối tượng là viên chức, người lao động của bệnh viện được đăng ký nơi KCB ban đầu tại bệnh viện nơi làm việc để tạo điều kiện thuận lợi về chăm sóc sức khoẻ và tiết kiệm chi phí đi lại cho các đối tượng.

3. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình (mã thẻ có ký hiệu GD) đăng ký nơi KCB ban đầu theo nguyên tắc:

– Các cơ sở KCB tuyến trung ương (bệnh viện 30/4, bệnh viện 175, bệnh viện Thống Nhất) không tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu khi tăng mới, gia hạn, đổi nơi KCB ban đầu.

– Các cơ sở KCB công lập và tư nhân tuyến tỉnh không tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu khi tăng mới, gia hạn, đổi nơi KCB BHYT ban đầu nếu vượt định mức phân bổ thẻ BHYT của nhóm đối tượng hộ gia đình.

– Tất cả các trường hợp thẻ BHYT của đối tượng hộ gia đình trước đây (mã thẻ có ký hiệu GD) đã đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến trung ương hoặc tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh đã vượt định mức của nhóm đối tượng này, khi hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT nếu gia hạn tiếp thì cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT sẽ chuyển nơi KCB BHYT ban đầu về các cơ sở KCB tuyến quận, huyện hoặc tương đương, phù hợp với nơi cư trú và được đổi lại thẻ BHYT.

4. Đối tượng là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB từ tuyến tỉnh trở lên.

5. Các đối tượng khác thực hiện theo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu của Quý 1 năm 2019.

Bảo hiểm xã hội Tp.Hồ Chí Minh thông báo để người tham gia BHYT được biết./.

Nơi nhận:
– Sở Y tế, Sở LĐTB&XH (để phối hợp);
– Các Đơn vị sử dụng lao động, cơ sở KCB, Đại lý thu BHYT, Trường học (để áp dụng);
– Đối tượng tham gia BHYT (để áp dụng);
– Giám đốc BHXH TP;
– Các Phó Giám đốc BHXH TP (để biết);
– Các Phòng nghiệp vụ (để thực hiện);
– BHXH các quận, huyện (để thực hiện);
– Trang web BHXH TP;
– Lưu: VT, CST (Trung).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU PHÂN THEO CƠ CẤU NHÓM ĐỐI TƯỢNG QUÝ I – NĂM 2019
(Đính kèm công văn số 2312/BHXH-CST ngày 15 tháng 11 năm 2018)

I Các cơ sở KCB công lập tuyến Trung ương

STT TÊN CƠ SỞ KCB MàKCB Địa chỉ Đăng ký KCB Ban Đầu GHI CHÚ
1 Bệnh viện Thống Nhất 79025 01 Lý Thường Kiệt – Phường 7 – Quận Tân Bình – Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

– Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

– Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB giờ hành chính.

2 Bệnh viện 30/4 79011 09 Sư Vạn Hạnh – P.9 – Q.5 – Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

– Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

– KCB giờ hành chính.
3 Bệnh viện 175 79034 786 Nguyễn Kiệm – P.3 – Q. Gò vấp – Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

– Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

– KCB Thứ 2 đến thứ 6: 7 giờ đến 20 giờ.

– KCB Thứ 7: 6 giờ 30 đến 17 giờ.

II Các cơ sở KCB công lập tuyến tỉnh

STT TÊN CƠ S KCB MÃ KCB Địa chỉ Đăng ký KCB Ban Đầu GHI CHÚ
1 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện – Cơ Sở I 79023 270 Lý Thường Kiệt – P.14 – Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB giờ hành chính

2 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện – Cơ Sở II 79044 68 Nguyễn Duy Hiệu – P.Thảo Điền – Quận 2 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB giờ hành chính

3 Bệnh viện Nguyễn Trãi 79014 314 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5 – Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

– Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

– Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB giờ hành chính

4 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 79013 468 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5 – Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

– Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

– KCB giờ hành chính.
5 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 79030 01 Nơ Trang Long – Phường 7 – Q.Bình Thạnh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ
6 Bệnh viện nhân dân 115 79024 527 Sư Vạn Hạnh – Phường 12 – Quận 10 – Được gia hạn thẻ cũ

– Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB của tất cả các nhóm đối tượng.

– Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB giờ hành chính

7 Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương 79026 266 Lý Thường Kiệt – Phường 14 – Quận 10 – Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

– Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

– Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 16 giờ 30 và Sáng Chủ Nhật

8 Bệnh viện An Bình 79012 146 An Bình – Phường 7 – Quận 5 – Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

– Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

– KCB giờ hành chính
9 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn 79001 125 Lê Lợi – Phường Bến Thành – Quận 1 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Không nhận dưới 15 tuổi.

– KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ 30 đến 20 giờ.

10 BV Điều dưỡng PHCN ĐT bệnh Nghề Nghiệp 79020 125/61 Âu Dương Lân – Phường 2 – Quận 8 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB giờ hành chính

11 Viện Y dược học dân tộc 79426 273 Nguyễn Văn Trỗi – P. 10 – Quận Phú Nhuận – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 6 giờ 30 đến 19 giờ và thứ Bảy, Chủ Nhật: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
12 Bệnh viện 7A 79016 466 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5 – Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

– Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

– Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB giờ hành chính

13 BV Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng TP.HCM 79461 1A Lý Thường Kiệt, P.7, Q. Tân Bình – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 6: Giờ hành chánh.
14 Bệnh Viện Nhi đồng thành phố 79532 15 đường Cao Tốc – Trung Lương, ấp 1 – xã Tân Kiên – huyện Bình Chánh – Được gia hạn thẻ cũ

– Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB của tất cả các nhóm đối tượng.

– KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.

III Các cơ sở KCB tư nhân tuyến tỉnh

STT TÊN CƠ S KCB MàKCB Địa chỉ Đăng ký KCB Ban Đầu GHI CHÚ
1 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 79462 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) – P 12 – Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30 và Sáng Chủ Nhật.

2 Bệnh viện Quốc Ánh 79074 104-110 Đường 54 KDC Tân Tạo P.TTạo – Q. Bình Tân – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 22 giờ
3 Bệnh viện đa khoa Hồng Đức – Chi nhánh III 79463 32/2 Thống Nhất – Phường 10 – Quận Gò Vấp – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ
4 Bệnh viện đa khoa Đức Khang 79458 129A Nguyễn Chí Thanh – P.9 – Quận 5 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 24 giờ
5 Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An 79058 425 Kinh Dương Vương – P. An Lạc – Q. Bình Tân – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ 30 đến 15 giờ và Sáng Chủ Nhật.
6 Bệnh viện Phương Đông 79472 79 Thành Thái – Phường 14 – Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
7 Bệnh viện KS đa khoa Quốc Tế Vũ Anh 79496 15 – 16 Phan Văn Trị P.7 Quận Gò Vấp – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 16 giờ 30
8 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 79071 60 – 60 A Phan Xích Long – Phường 1 – Quận Phú Nhuận – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.
9 Bệnh Viện Tân Sơn Nhất 79495 2B Phổ Quang – P2 – Tân Bình – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30
10 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn 79489 171/3 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.
11 Bệnh viện quốc tế City 79505 532 A Kinh Dương Vương – Phường Bình Trị Đông B – Quận Bình Tân – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
12 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 79516 871 Trần Xuân Soạn – P. Tân Hưng – Quận 7 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 6: Giờ hành chính và sáng thứ 7.
13 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park 79525 720A Điện Biên Phủ – P22 – Quận Bình Thạnh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 8 giờ đến 17 giờ và sáng Thứ 7: 8 giờ đến 12 giờ.

IV Các cơ sở KCB công lập tuyến quận, huyện

STT TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ Đăng ký KCB Ban Đầu GHI CHÚ
1 Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 79057 50 Lê Văn Việt – Phường Hiệp Phú – Quận 9 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Khám chữa bệnh 24/24
2 Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM 79076 72/3 Trần Quốc Toản – p8 – Quận 3 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB giờ hành chính

3 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 79036 64 Lê Văn Chí – KP 1- Linh Trung – Quận Thủ Đức – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 15 đến 20 giờ
4 Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 79040 Quốc lộ 22 – đường Nguyễn Văn Hoài – Ấp Bầu Tre 2 – Xã An Hội – Huyện Củ Chi – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ đến 20 giờ 30
5 Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn 79041 65/2B Bà Triệu – TT Hóc Môn – Huyện Hóc Môn – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30
6 PK đa khoa trực thuộc TTYT ngành Cao su VN 79049 410 Trường Chinh – Phường 13 – Quận Tân Bình – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB giờ hành chính

7 Trung tâm y tế Tân Cảng/ Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn/ Quân chủng Hải Quân 79419 1295B Nguyễn Thị Định- p Cát Lái- Quận 2 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Khám chữa bệnh 24/24
8 Bệnh viện Quận Thủ Đức 79037 29 Phú Châu – P. Tam Bình – Quận Thủ Đức – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Thứ 2 đến CN: 6 giờ đến 21 giờ 30
9 Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I 79051 338 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng Từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 19 giờ

Sáng Thứ 7

10 Bệnh viện Quận 1 – Cơ sở II 79004 29A Cao Bá Nhạ – Quận 1 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng Từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 19 giờ

Sáng Thứ 7

11 Bệnh viện Quận 2 79075 130 Lê Văn Thịnh – P. Bình Trưng Tây – Quận 2 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 19 giờ
12 Bệnh viện Quận 3 79009 114 – 116 Trần Quốc Thảo – Phường 7 – Quận 3 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB giờ hành chính
13 Bệnh viện Quận 4 79010 63- 65 Bến Vân Đồn – Phường 12 – Quận 4 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB từ Thứ 2 đến 7: 7 giờ đến 16 giờ 30
14 Bệnh viện Quận 5 79015 644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB giờ hành chính và sáng Thứ 7
15 Bệnh viện Quận 6 79017 Số 2D Đường Chợ Lớn Phường 11 Quận 6 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30
16 Bệnh viện Quận 7 79019 101 Nguyễn Thị Thập – Tân Phú – Quận 7 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

Sáng Thứ 7 và Chủ Nhật

17 Bệnh viện Quận 8 79021 82 Cao Lỗ – Phường 4 – Quận 8 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 17 giờ và sáng Thứ 7
18 Bệnh viện Quận 8 (PK Rạch Cát) 79052 160 Mễ Cốc – Phường 15 – Quận 8 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 17 giờ và sáng Thứ 7
19 Bệnh viện Quận 8 (PK Xóm Củi) 79053 379 Tùng Thiện Vương – P.12 – Quận 8 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 17 giờ và sáng Thứ 7
20 Bệnh viện Quận 9 79022 387 Lê Văn Việt – P. Tăng Nhơn Phú A – Quận 9 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 20 giờ, sáng Thứ 7 và sáng CN
21 Bệnh viện Quận 10 79027 571 Sư Vạn Hạnh – Phường 13 – Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 5 giờ đến 20 giờ, sáng CN
22 Bệnh viện Quận 11 79028 72 đường số 5 CX Bình Thới – Quận 11 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Thứ 2 đến Thứ 6: 6 giờ 30 đến 19 giờ

– Thứ 7: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

23 Bệnh viện Quận 12 79029 111 Tân Chánh Hiệp – Quận 12 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB giờ hành chính
24 Bệnh viện Quận Gò vấp 79035 212 Lê Đức Thọ – Phường 15 – Quận Gò Vấp – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ 30 đến 18 giờ 30.
25 Phòng khám đa khoa Cơ sở 2 – BV Q. Gò Vấp 79470 304 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ 30 đến 18 giờ 30.
26 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 79032 274 Nguyễn Trọng Tuyển – P. 8 – Quận Phú Nhuận – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ đến 16 giờ 30
27 Bệnh viện Quận Tân Bình 79033 605 Hoàng Văn Thụ – Phường 4 – Quận Tân Bình – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 6 giờ 30 đến 19 giờ; Thứ 7: 7 giờ 30 đến 19 giờ; Chủ Nhật: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
28 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 79031 112 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ đến 20 giờ
29 Bệnh viện Quận Tân Phú 79054 609-611 Âu Cơ – Phường Phú Trung – Quận Tân Phú – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 20 giờ; Thứ 7: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
30 Phòng khám đa khoa thuộc bệnh viện Quận Tân Phú 79544 200/14 Nguyễn Hữu Tiến – P. Tây Thạnh – Q.Tân Phú – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 6 giờ 30 đến 19 giờ 30; Thứ 7: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
31 Bệnh viện Quận Bình Tân 79055 809 Hương lộ 2 – P.Bình Trị Đông A Quận Bình Tân – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 20 giờ

– Thứ 7, Chủ nhật: 8 giờ đến 16 giờ

32 Bệnh viện Huyện Bình Chánh 79038 E9-5 Nguyễn Hữu Trí – TT Tân Túc – H.Bình Chánh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 17 giờ
33 Bệnh viện Huyện Nhà Bè 79045 281 A Lê Văn Lương Ấp 3-Xã Phước Kiểng- H.Nhà Bè – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB giờ hành chính
34 Bệnh viện Huyện Cần Giờ 79042 Ấp Miễu – Xã Cần Thạnh – Huyện Cần Giờ – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB giờ hành chính
35 Phòng khám đa khoa khu vực An Nghĩa 79492 Ấp An Nghĩa – Xã An Thới Đông – Huyện Cần Giờ – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB giờ hành chính
36 Bệnh viện Huyện Củ Chi 79039 Tỉnh lộ 7 – Ấp Chợ Cũ – Xã An Nhơn Tây – H.Củ Chi – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng Thứ 2 đến Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 21 giờ
37 Bệnh xá Sư đoàn 9 79061 Ấp Cây Sộp – Xã Tân An Hội – H. Củ Chi – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Không nhận dưới 15 tuổi

– Khám chữa bệnh 24/24

38 Bệnh viện Công An Thành phố Hồ Chí Minh 79540 126 Hải Thượng Lãng Ông – P10 – Quận 5 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB giờ hành chính
39 Phòng khám ĐK thuộc khoa Khám bệnh Trung tâm y tế Quận Gò Vấp 79553 131 Nguyễn Thái Sơn – Phường 7 – Quận Gò Vấp – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB giờ hành chính
40 Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận Tân Phú 79577 44 – 44 A Thống Nhất _ Phường Tân Thành – Quận Tân Phú – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30.
41 Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận Bình Thạnh 79573 99/6 Nơ Trang Long – Phường 11 – Quận Bình Thạnh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30.
42 Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận 8 79581 170 Tùng Thiện Vương – Phường 11 – Quận 8 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 6: 7 giờ đến 16 giờ 30.
43 Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận Phú Nhuận 79576 23 Nguyễn Văn Đậu – Phường 5 – Quận Phú Nhuận – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 21 giờ.

V Các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến huyện

STT TÊN CƠ S KCB MÃ KCB Địa chỉ Đăng ký KCB Ban Đầu GHI CHÚ
1 Bệnh viện đa khoa tư nhân Xuyên Á 79488 Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 20 giờ 30
2 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH TTYK Phước An) 79060 274 Huỳnh Tấn Phát – P. Tân Thuận Tây – Quận 7 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.
3 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN2 – Cty TNHH TTYK Phước An) 79457 686 đường 3/2 – P.4 – Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.
4 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN5 – Cty TNHH TTYK Phước An) 79065 42 Đường 26 – Phường 10 – Quận 6 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.
5 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN6 – Cty TNHH TTYK Phước An) 79066 197-198 Tôn Thất Thuyết – Phường 3 – Quận 4 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.
6 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Sài Gòn) 79059 3A35 Tỉnh lộ 10 (Bà Hom nối dài) Xã Phạm Văn Hai -H Bình Chánh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 21 giờ
7 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Sài Gòn – TT khám bệnh số 2) 79473 132-134 Lý Thái Tổ – Phường 2 – Quận 3 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 21 giờ
8 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH MTV PK đa khoa An Phúc) 79070 391 Lý Thái Tổ Phường 9 – Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ và Sáng Chủ Nhật.
9 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Y khoa Quốc tế Thiên Phúc) 79068 741-743 Quốc lộ 22 – TT Củ Chi – Huyện Củ Chi – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ 30 đến 21 giờ
10 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH BV Thánh Mẫu) 79465 118 Bành Văn Trân – P.7- Q. Tân Bình – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.
11 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH MTV TMDV Y tế Tân Bình) 79466 Lô II -6 cụm 02 Lê Trọng Tấn – P.Tây Thạnh Q.Tân Phú – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 20 giờ 30 và Sáng Chủ Nhật.
12 Phòng khám đa khoa (thuộc CP TTYK Thành Công) 79483 36 Tây Thạnh – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ
13 Phòng khám đa khoa (thuộc CN Cty ĐT Khang Minh – TTYK Kỳ Hòa) 79002 266-268 Đường 3/2 – Phường 12 Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.
14 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Vạn Phúc) 79062 1184 Lê Đức Thọ – P.13 – Quận Gò Vấp – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ
15 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP PKĐK Thiên Ý Củ Chi) 79067 703 Khu phố 5 Quốc lộ 22 TT Củ Chi – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ
16 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa quốc tế An Phú) 79486 251 A Lương Định Của – Phường An Phú – Quận 2 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 18 giờ
17 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PK đa khoa Tân Quy) 79508 28/7 Ấp 1 xã Tân Thạnh Tây – huyện Củ Chi – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ
18 Phòng khám đa khoa (thuộc CN1 – Công ty TNHH BV Đa Khoa Hoàn Hảo) 79485 1B đường Hoàng Hữu Nam – KP Mỹ Thành – P.Long Thạnh Mỹ – Quận 9 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ 30 đến 21 giờ
19 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế Gentical Lạc Long Quân) 79459 988 Lạc Long Quân – Phường 8 – Quận Tân Bình – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 20 giờ
20 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH trang thiết bị y tế Kiều Tiên) 79047 323/3 Lê Quang Định – P.5 – Q. Bình Thạnh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 21 giờ
21 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH TTYK Hoàng Khang) 79469 285 Bà Hom – Phường 13 – Quận 6 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ 30
22 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH YK Quốc tế Chung Minh) 79063 95 Hồ Bá Kiện – Phường 15 – Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.
23 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Việt Phước) 79064 772 Tân Kỳ Tân Quý – P. Bình Hưng Hòa – Quận Bình Tân – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ
24 Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BV đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn) 79464 04A Hoàng Việt – Phường 4 – Quận Tân Bình – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 18 giờ và Sáng Chủ Nhật.
25 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH Y tế Đại Phước) 79490 829-829 A đường 3/2, P.7, Q.11 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ
26 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH MTV PK đa khoa Lê Minh Xuân) 79046 B23/474 Trần Đại Nghĩa – Tân Nhật – H, Bình Chánh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ
27 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Phước Linh) 79493 210 Phạm Đăng Giảng- P. Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 20 giờ
28 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP PK đa khoa Bắc Mỹ) 79797 139 Nguyễn Văn Tăng- P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Khám chữa bệnh 24/24
29 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP PK đa khoa Thành An) 79494 1691 Tỉnh lộ 10- KP5- P.Tân Tạo A – Quận Bình Tân – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Khám chữa bệnh 24/24
30 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH TM và DV PK đa khoa Nam Sài Gòn) 79512 D6/8 QL 1A Ấp 4- Xã Bình Chánh – H. Bình Chánh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 18 giờ
31 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Quốc Tế Hàng Xanh) 79513 395-397 Điện Biên Phủ – P, 25 – Q. Bình Thạnh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ 30 và sáng Chủ nhật.
32 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PK đa khoa KCN Tân Tạo) 79514 4423 Nguyễn Cửu Phú – KP4 – P. Tân Tạo Quận Bình Tân – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ đến 21 giờ
33 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty CP PK đa khoa Hữu Nghị) 79517 501-503 Nguyễn Oanh- P. 17- Q Gò Vấp – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ đến 21 giờ
34 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PK đa khoa Hy Vọng) 79518 1031B Thoại Ngọc Hầu – P. Hòa Thạnh – Q. Tân Phú – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 17 giờ và sáng Chủ Nhật
35 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH chẩn đoán y khoa Tâm Phúc) 79519 331-333 Lê Văn Thọ – Phường 9 – Quận Gò Vấp – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ và Sáng Chủ Nhật từ 7 giờ đến 12 giờ.
36 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PK đa khoa Bắc Sài Gòn – VN Clinic) 79520 189 Nguyễn Oanh – Phường 10 – Quận Gò Vấp – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ 30 đến 17 giờ và Sáng Chủ Nhật từ 7 giờ đến 11 giờ.
37 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH Y – Dược Thái Anh) 79521 134 Tân Hòa Đông – Phường 14 – Quận 6 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 21 giờ, Chủ Nhật từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
38 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty CP Y khoa CHAC 2) 79522 42 Đặng Văn Bi – P. Bình Thọ – Q. Thủ Đức – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ 30 đến 20 giờ
39 Phòng khám đa khoa TN Vietlife – MRI (thuộc CN Cty CP Cẩm Hà) 79524 583 Sư Vạn Hạnh – P.13 – Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 21 giờ, Chủ Nhật: 7 giờ đến 11 giờ 30
40 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PK đa khoa Thiện Minh) 79526 006 Tòa nhà H1 Hoàng Diệu – Phường 9 – Quận 4 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 21 giờ.
41 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty CP Vigor Anbis Japan) 79565 Lầu 2 – Tòa nhà Áo Dài – 21 Nguyễn Trung Ngạn – Phường Bến Nghé – Quận 1 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ
42 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PK đa khoa Nhơn Tâm) 79568 469 Nguyễn Văn Tạo – Ấp 2 – Xã Long Thới Huyện Nhà Bè – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ 30
43 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PKĐK Quốc Tế Sài Gòn) 79530 09-11-13-15 Trịnh Văn Cấn – Phường Cầu Ông Lãnh – Quận 1 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 20 giờ

44 Phòng khám đa khoa (Thuộc Chi nhánh Cty TNHH PKĐK Quốc Tế Sài Gòn) 79531 06-08 Trịnh Văn Cấn – P. Cầu Ông Lãnh – Quận 1 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – Không nhận dưới 15 tuổi

– KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 20 giờ

45 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế Tân Thuận) 79018 Lô HC 2 khu trung tâm điều hành dịch vụ KCX Tân Thuận – Quận 7 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ
46 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH Y khoa Liên An) 79533 D1/3 Nguyễn Thị Tú – Ấp 4 – Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ đến 20 giờ 30
47 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH Polycare) 79537 07-09 Khu biệt thự Ngân Long – Nguyễn Hữu Thọ – Phước Kiểng – Nhà Bè – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ 30 đến 20 giờ
48 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN1 – Cty TNHH TTYK Hợp Nhân) 79536 95 Phan Đăng Lưu – Phường 7 – Quận Phú Nhuận – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ ; Chủ nhật: 6 giờ đến 12 giờ.
49 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH TMDV chăm sóc sức khoẻ Vĩnh Đức) 79535 363 Lê Trọng Tấn – Phường Sơn Kỳ – Quận Tân Phú – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ đến 21 giờ
50 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PKĐK Pháp Anh) 79534 222-224-226 Nguyễn Duy Dương – P.4 – Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 4 giờ đến 18 giờ
51 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PKĐK Hùng Dũng) 79529 525/15 Sư Vạn Hạnh(nối dài) – P.12 – Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 8 giờ đến 20 giờ
52 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH đa khoa Phước Sơn) 79539 226 Võ Văn Ngân – P. Bình Thọ – Quận Thủ Đức – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ đến 21 giờ
53 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế và Phòng khám đa khoa Tâm An) 79541 47/4-47/6 Huỳnh Tấn Phát – KP 6 – TT Nhà Bè – Huyện Nhà Bè – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ 30, Chủ Nhật sáng và chiều từ 15 giờ đến 20 giờ 30
54 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế Thiện Phước) 79538 Tỉnh lộ 15, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 8 giờ đến 20 giờ
55 Chi nhánh Cty CP PKĐK Duy Khang (Phòng khám ĐK Duy Khang Him Lam Quận 7) 79545 51-53 Đường D4 – Khu đô thị mới mới Him Lam – P. Tân Hưng – Quận 7 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ Hai đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 21 giờ
56 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Y khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn) 79547 50 Phan Huy Ích – Phường 15 – Quận Tân Bình – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 17 giờ.
57 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Y dược Sài Gòn) 79549 407 Đỗ Xuân Hợp – Phường Phước Long B – Quận 9 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 22 giờ.
58 Địa điểm CTY CP TM&ĐT Y TẾ Y VIỆT – Phòng khám bệnh viện Đại Học Y Dược 1 79564 525/7 – 525/9 Sư Vạn Hạnh – P.12 – Quận 10 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ 30 đến 19 giờ 30.
59 Phòng khám đa khoa thuộc CN1 – Công ty TNHH Trung tâm trị liệu và Phục hồi Chức năng An Nhiên 79578 87 Trường Chinh – Phường 12 – Quận Tân Bình – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ; Chủ Nhật: 6 giờ đến 12 giờ.
60 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phong Tâm Phúc) 79559 464 Đường số 7- P. Bình Trị Đông B – Quận Bình Tân – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 20 giờ.
61 Chi nhánh Cty CP GREENBIZ (Phòng khám ĐK GALANT) 79557 119 Trần Bình Trọng – Phường 2 – Quận 5 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 21 giờ.
62 Phòng khám đa khoa (thuộc CN VII – Công ty TNHH BV Đa Khoa Hoàn Hảo) 79575 581-583 Kha Vạn Cân – KP 6 – P. Linh Đông – Quận Thủ Đức – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 21 giờ.
63 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Pouyen Việt Nam) 79425 D10/89 Q Quốc lộ 1A Xã Tân Tạo, Huyện Bình Chánh – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ 30 đến 16 giờ.