Danh Sách Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Nước Ngoài

Danh Sách Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Nước Ngoài

March 13, 2019 0 By Vietnam Embassy UAE
 Đại sứ quán Việt nam hay Tổng lãnh sự quán Việt nam tại nước ngoài là nơi hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ công dân việt nam đang cư trú, sinh sống & làm việc ở nước ngoài…

Đại sứ quán Việt nam hay Tổng lãnh sự quán Việt nam tại nước ngoài là nơi hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ công dân việt nam đang cư trú, sinh sống & làm việc ở nước ngoài. Để hỗ trợ toàn bộ công dân Việt nam khi có nhu cầu liên hệ trực tiếp, Tonkin Việt nam xin chia sẻ danh sách Đại sứ quán Việt Nam đặt tại các nước trên thế giới…

Danh sách Đại sự quán Việt nam Tại nước ngoài

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

 

CHÂU ÂU

 

1

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

37

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh 
Vietnam embassy in India Vietnam embassy in England

2

Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét

38

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Vietnam embassy in Bangladesh Vietnam embassy in Austria

3

Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy

39

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
Vietnam embassy in Brunei Vietnam embassy in Poland

4

Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia

40

Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Vietnam embassy in Cambodia Vietnam embassy in Belarus

5

Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc 

41

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Vietnam embassy in Republic of Korea Vietnam Embassy in Belgium

6

Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a 

42

Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Vietnam embassy in Indonesia Vietnam embassy in Bulgaria

7

Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan

43

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch 
Vietnam embassy in Kazakhstan Vietnam embassy in Denmark

8

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

44

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Vietnam embassy in Laos Vietnam embassy in Germany

9

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a

45

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Vietnam embassy in Malaysia Vietnam Embassy in The Netherlands

10

Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma

46

Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri
Vietnam embassy in Myanmar Vietnam embassy in Hungary

11

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ

47

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp
Vietnam embassy in Mongolia Vietnam embassy in Greece

12

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

48

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy
Vietnam embassy in Japan Vietnam embassy in Italia

13

Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân 

49

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
Vietnam embassy in Newzealand Vietnam Embassy in Russia

14

Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a

50

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Vietnam embassy in Australia Vietnam embassy in France

15

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan

51

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan 
Vietnam embassy in Pakistan Vietnam embassy in Finland

16

Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin 

52

Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni 
Vietnam embassy in Philippines Vietnam embassy in Romania

17

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan 

53

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc
Vietnam embassy in Thailand Vietnam embassy in Czech

18

Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên 

54

Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a 
Vietnam embassy in Democratic People’s Republic of Korea Vietnam embassy in Slovakia

19

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Hoa

55

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Vietnam embassy in China Vietnam embassy in Spain

20

Đại sứ quán Việt Nam tại Xinh-ga-po

56

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kì 
Vietnam embassy in Singapore Vietnam embassy in Turkey

21

Đại sứ quán Việt Nam tại Xri-Lanca

57

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Vietnam embassy in Sri Lanka Vietnam embassy in Sweden

TRUNG ĐÔNG

58

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ
Vietnam embassy in Switzerland

22

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai-cập 

59

Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Vietnam embassy in Egypt Vietnam embassy in Ukraine

23

Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út

60

Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan
Vietnam embassy in Saudi Arabia Vietnam embassy in Uzbekistan

24

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca Ta 

CHÂU MỸ

Vietnam embassy in Qatar

25

Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét

61

Đại sứ quán Việt Nam tại Ac-hen-ti-na
Vietnam embassy in Kuwait Vietnam embassy in Argentina

26

Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran

62

Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Vietnam embassy in Iran Vietnam embassy in Brazil

27

Đại sứ quán Việt Nam tại Ixaren 

63

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da
Vietnam embassy in Israel Vietnam embassy in Canada

28

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất 

64

Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê
Vietnam embassy in UAE Vietnam embassy in Chile

CHÂU PHI

65

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
Vietnam embassy in Cuba

29

Đại sứ quán Việt Nam tại Ang-gô-la

66

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kì
Vietnam embassy in Angola Vietnam embassy in United States of America

30

Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri

67

Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô 
Vietnam embassy in Algerie Vietnam embassy in Mexico

31

Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi

68

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Vietnam embassy in Libya Vietnam embassy in Panama

32

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc

69

Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la 
Vietnam embassy in Morocco Vietnam embassy in Venezuela

33

Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích
Vietnam embassy in Mozambique

34

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi 
Vietnam embassy in South Africa

35

Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria
Vietnam embassy in Nigeria

36

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Vietnam embassy in Tanzania

Tổng Lãnh sự Quán Việt Nam tại nước ngoài

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
1. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bom-bay (Ấn Độ)
Consulate General of Vietnam in Mumbai (India)
2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Campuchia)
Consulate General of Vietnam in Battambang (Cambodia)
3. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc-vin (Campuchia)
Consulate General of Vietnam in Shihanoukville (Cambodia)
4. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng (Lào)
Consulate General of Vietnam in Luangprabang (Laos)
5. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế (Lào)
Consulate General of Vietnam in Pakse (Laos)
6. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào)
Consulate General of Vietnam in Savanakhet (Laos)
7. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka – Nhật Bản
Consulate General of Vietnam in Osaka (Japan)
8. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka – Nhật Bản
Consulate General of Vietnam in Fukuoka (Japan)
9. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Ô-xtrây-li-a)
Consulate General of Vietnam in Perth (Australia)
10. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a)
Consulate General of Vietnam in Sydney (Australia)
11. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn (Thái Lan)
Consulate General of Vietnam in Khonkaen (Thailand)
12. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Kunming (China)
13. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng-công (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Hongkong (China)
14. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Nanning (China)
15. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Guangzhou (China)
CHÂU ÂU
16. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt (Đức)
Consulate General of Vietnam in Frankfurt (Germany)
17. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ka-tơ-rin-bua(Nga)
Consulate General of Vietnam in Ekaterinburg (Russia)
18. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-đi-ô-xtốc(Nga)
Consulate General of Vietnam in Vladivostok (Russia)
CHÂU MỸ
19. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hiu-xtơn (Hoa kỳ)
Consulate General of Vietnam in Houston – Texas
20. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Xan- phran-xi-xcô (Hoa kỳ)
Consulate General of Vietnam in San Francisco (USA)

Các Lãnh Sự quán Việt nam

1. Lãnh sự quán Việt Nam tại Giơ-ne-vơ

Địa chỉ: 30 ch. des Corbillettes 1218 Grand Saconnex, Genève, Suisse (Chỉ dẫn đường đi tới Lãnh sự quán)

Điện thoại: 022 798 48 90 / 022 798 24 85

Fax: 022 798 24 69 / 022 798 07 24

Website: http://www.vietnamconsulate-ge.org

2. Lãnh sự quán Việt Nam tại New York

Địa chỉ: 866 United Nations Plaza, Suite 435. New York, NY 10017. USA

Điện thoại: 001 – 212 – 644 – 0594; 001 – 212 – 644 – 0831;

Fax: 001 – 212 – 644 – 5732;

Email: lsqny@mofa.gov.vn

Website: http://www.vnconsul-ny.org/ ; www.vietnamconsulate-ny.org

Các Cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Địa chỉ: 2f, 3f N. 65 Sung Chiang road, Taipei, Taiwan

Điện thoại: +86 251 66 626

Fax: +86 250 41 761

Lãnh Sự: +86 251 66 648

Fax: +86 251 66 625

Email: vectaipei@mofa.gov.vn